دوره روپوش سفید

ویژه رشته تجربی

گروه دختران

حضوری

ظرفیت 10 تا 12 نفر

جزوات هیبریدی برگزیده و حل حداقل 2000 تست برای هر درس

حل و اتمام کامل 2 جلد کتاب کمک آموزشی مرجع و هر درس 4000 تست

کلاس رفع اشکال هفتگی توسط دبیران

تدریس پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم

تدریس کلیه دروس به صورت تشریحی و تستی

تدریس طبق روند بودجه بندی آزمون های آزمایشی قلم چی ، گزینه 2 ، نشانه و . . .

کلاس ها 2 روز در هفته